These are fanfic and graphics created for our favorite actor Mark Anthony Fernandez. Originally posted at MAF's Thread3 or Thread4 at PinoyExchange.com.
Please email telemafias@gmail.com for permission to repost.
We own all TELEMAFIA SERIES and its fictional characters. These stories are works of fiction. Any similarities between them and real characters and events are purely coincidental.

NOW SHOWING:
Rivalry - Episode 3 ******NEW******
Happy Together Episode 4
You Complete Me - Episode 8 ******NEW******
Somewhere In Time - Episode 5
Somewhere In Time - Episode 6Friday, December 16, 2011

Maid to Order (Tagalog) - Final Episode 10: Teddy Bears


Episode 10: Teddy Bears

Scene: Iloilo City

Kanina pa nagtatanong-tanong si Pio hawak ang kapirasong papel na may address.

Pio: Sigurado kayong walang Inday dito? Ito ang address na ibinigay niya sa akin?

Ale 1: Nasa Visayas ka, ang daming Inday dito, ako Inday din pangalan ko. Pero ang Inday na hinahanap mo ay wala rito.

Pio: Hindi ba ito ang tamang address?

Pinakita ni Pio sa ale ang papel na may address.

Ale 2: Ito nga ang address. Pero tindahan ito ng pasalubong ng Iloilo delicacies at hindi bahay. Walang nakatira dito.

Pio: (sa malalim ng buntong hininga) Hindi ako makapaniwalang gagawin mo sa akin ito... lalo mo talaga akong ginagalit humanda ka....

Ale 1: Sir, baka naman gusto ninyong bumili lalo at narito na rin kayo?

Pio: Okay, fine. Bigyan mo ako ng tig-isa ng lahat!

Ale 1 at 2 : (gulat) Lahat po?

Pio : Lahat at dalian mo dahil mainit ang ulo ko.

Habang nagmamadaling kinahon ng dalawang ale ang mga pinamili ni Pio, sinubukan nitong tawagan si Inday at Ruffa Mae pero walang sumasagot.

Pio: (sa isip) Ngayon dalawa na silang umiiwas sa akin! Bwisit!

Maid to Order (English) - Final Episode 10: Love Letter


Ep 10: Love Letter

Scene: Pio in Iloilo City

He's talking to someone in a store. He's looking at the piece of paper with an address.

Pio: Are you sure Inday isn't here ? This is the address that was given to me.

Saleslady: You're in the Visayas, there are lots of Indays here, I'm also called Inday. But the Inday you are looking for is not here.

Pio: Isn't this the right address?

Pio shows the saleslady the piece of paper with the address which she looks at.

Inday: That's right. But this is a store where we sell Iloilo delicacies. No one lives here.

Pio: (under his breath) I can't believe I got sent on a wild goose chase... wait till I get my hands on you....

Saleslady: Sir, would you like to buy some bingka to take home?

Pio: Okay, fine. Might as well get some to take home.

While waiting for his purchases, Pio tries to call Inday and Ruffa Mae but there's no answer.

Pio: (thinking) Great! Now two people are avoiding me.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...